top of page

Türkiye'de En Sık Görülen 5 Psikolojik Rahatsızlık

Ülkemiz zaman zaman kötü durumlardan geçiyor ve kötü durumlar ister istemez toplumda olumsuz sonuçlar ortaya çıkarıyor.Bu olumsuz sonuçlar genellikle bireylerde kişilik bozukluklarına veya psikolojik rahatsızlıklara yol açıyor. Bugün sizler için ülkemizde en sık rastlanan 5 psikolojik rahatsızlığı sıralayacağım.


-Şöhrete Tapınma Sendromu


Bu sendroma göre birçok insanın şöhret tapınması eğlence düzeyinde kalmaz, şöhrete tapınmakla ilgili tavır ve davranışlara döner.


-Antisosyal Kişilik Bozukluğu


Antisosyal Kişilik Bozukluğu hemen her ülkede görülebilen, çocukluk çağında başlayan, erişkin hayatta da devam edebilen, yaygın olarak başkalarının haklarını önemsememe ve bu haklara tecavüz etme ile karakterize heterojen gelişimsel bir bozukluktur. DSM ’ye göre B kümesi kişilik bozukluklarının içinde yer alan yetişkin antisosyal davranışları kapsayan klinik sendromdur.


-Anksiyete


Kaygılar, günlük yaşamda karşılaştığınız sorunlar ile baş edebilmeniz için sizi hazırlayıp, daha hızlı karar verebilmenize ortam hazırlar. Kaygı aslında beyninizin strese tepki vermesi ve sizi ileride yaşayabileceğiniz potansiyel tehlikeler konusunda uyarma şeklidir.


-Bipolar Bozukluk


Bipolar kişilik bozukluğu genellikle uçlarda yaşanan ani ruh hali değişimleri ile tanımlanır ve teşhis edilebilir. Kişide meydana gelen kaygı, bunaltı, korku, stres, kin, öfke, üzüntü neşe gibi duygulanım tepkiler oluşmaktadır. Normal süreçte kişilerdeki bu duygulanım değişimi normal olarak kabul edilir. Ancak bu duyguların uzun sürmesi, aşırıya kaçması ve uygun olmayan davranışlar şeklinde kendini göstermesi bu konuda dikkat edilmesi gereken özellikler arasında yer almaktadır.


-Tükenmişik Sendromu


Modern zamanların en yaygın psikolojik vakalarından biri olan tükenmişliksendromu; stres, iş dünyası, ev ve sosyal yaşantı gibi birçok parametrenin de etkisiyle kişinin enerjisinin bittiğini hissetmesi olarak açıklanabilir. Daha çok kronik iş stresi çatısı altında toplanan birçok tanımı bulanan tükenmişlik sendromu, uzun süreden beri devam eden stresin iyi yönetilmemesi sebebiyle vücudun fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak verdiği bir reaksiyondur. Bu sendromun ortaya çıkmasında genel olarak iş hayatında yaşanan gerilimler, belirsizlik, kontrolün kişinin elinde olmaması yatar. Kişi bu durumlarla başa çıkamadığında zamanla kişisel bir tatminsizlik hisseder, isteksizleşir ve duyarsızlaşır. Sonuç olarak durumla baş edemez ve tükenir.

 


Son Yazılar

Hepsini Gör

Önyargı

Yazı: Blog2 Post
bottom of page