top of page

Sosyoloji Nedir ?

Sosyoloji, sosyal yaşam, sosyal değişim, insan davranışının sosyal nedenleri ve sonuçları üzerine yapılan çalışmadır. Sosyoloji, eski Yunanlılar tarafından kurulan Batı rasyonel araştırma geleneğine dayanmasına rağmen, özellikle 18.ve 19. yüzyıl felsefesinden doğmuştur. Ekonomi ve Siyaset Bilimi ile birlikte spekülatif felsefeye karşı bir tepki olarak görülmüştür. Sosyoloji kelimesi, Fransız filozof Auguste Comte tarafından kullanılmıştır. Sosyologlar, grupların, organizasyonların ve toplumların yapısını ve insanların bu bağlamlarda nasıl etkileşime girdiğini araştırırlar. Tüm insan davranışları sosyal olduğundan, sosyolojinin konusu yakın aileden düşman kalabalığa kadar uzanır; organize suçtan dini kültlere; ırk, cinsiyet ve sosyal sınıf ayrımlarından ortak bir kültürün paylaşılan inançlarına; ve çalışma sosyolojisinden spor sosyolojisine. Aslında, çok az alanın araştırma, teori ve bilginin uygulanması için bu kadar geniş kapsamı ve alaka düzeyi vardır.


Sosyoloji, dünya hakkında birçok farklı bakış açısı sağlar, yeni fikirler üretir ve eskiyi eleştirir. Alan aynı zamanda sosyal hayatın hemen hemen her yönüne uygulanabilecek bir dizi araştırma tekniği sunar; sokak suçları, kurumsal küçülme, insanların duygularını nasıl ifade ettikleri, refah veya eğitim reformu, ailelerin nasıl farklılaştığı ve geliştiği veya barış sorunları ve savaş gibi. Sosyoloji, zamanımızın en zorlu konularını ele aldığı için, potansiyeli politikalar hazırlayanlar ve programlar yaratanlar tarafından giderek daha fazla yararlanılan, hızla genişleyen bir alandır. Sosyologlar sosyal eşitsizliği, davranış kalıplarını, sosyal değişim ve direniş güçlerini ve sosyal sistemlerin nasıl çalıştığını anlarlar.

Sosyolojik düşünceyle birlikte her şey göründüğünden daha farklı bir hal alır. Düşüncelerimizi de bir temele oturtmak için kuramlara ihtiyaç duyarız. Bunlara ;

  • İşlevselci Yaklaşım

  • Çatışmacı Yaklaşım

  • Sembolik Etkileşimcilik

  • Toplumsal İnşacılık

  • Yorumsamacılık

  • Yapısal İşlevselcilik

  • Rasyonel Seçimler Kuramını örnek olarak verebiliriz.

Özetlemek gerekirse; sosyoloji, içinde yaşadığımız ve yaşamlarımızı şekillendiren sosyal dünyayı görmenin ve anlamanın ayırt edici ve aydınlatıcı bir yolunu sunar. Sosyoloji, sosyal yaşamın daha derin, daha aydınlatıcı ve meydan okuyan anlayışlarını sağlamak için, normal, doğal kabul görmüş gerçeklik görüşlerinin ötesine bakar. Özel analitik perspektifi, sosyal teorileri ve araştırma yöntemleriyle sosyoloji, hem yaşamlarımızı hem de insanlık tarihini derinden şekillendiren insan sosyal ilişkileri, kültürleri ve kurumları hakkındaki farkındalığımızı ve analizimizi genişleten bir disiplindir.152 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Önyargı

Yazı: Blog2 Post
bottom of page