top of page

Patrona Halil İsyanı Nedir ?

Patrona Halil İsyanı 29 Eylül 1730 tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Devri olarak adlandırılan bir dönemin sonunu getiren ayaklanmadır. Patrona Halil ve arkadaşlarının kışkırtmasıyla başlayan ayaklanma 29 Eylül 1730’da başlayıp günlerce sürmüştür. Osmanlı Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idam edilmiş; Padişah III. Ahmed tahttan indirilmiş ve yerine I. Mahmud tahta geçirilmiş ve sonradan Lale Devri adı verilen dönem sona erdirilmiştir.

Patrona Halil İsyanı Sebebi


Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın barış isteği İran’la gerçekleşmese bile Avrupa ile bir barış dönemi başlamıştı. Sadrazam Osmanlı Devleti’ni savaş dışında tutmayı başararak yeniçerilerin sayısında bir artış söz konusu olmuyor, bunun sonucu da maliyenin güçlenmesine fayda sağlıyordu.

Barış dönemi içinde bulunan Osmanlı Devleti, Sadrazam Damat İbrahim Paşa sayesinde Avrupa Devletleri ile temaslar kurmak, dışarıya gözlemciler yollamak ve bu devletlerin tekniklerini öğrenmek için elçiler yollamıştır. Bu dönemde Viyana, Paris, Moskova ve Polonya’ya elçiler gönderilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk defa devamlı bir elçilik görevi için ülke dışına çıkan devlet görevlisi olan Mehmed Çelebi, Paris’te on bir ay görevde bulunmuştur. Mehmet Çelebi dönüşünde, elçilik yaptığı dönemde gördüklerini bir rapor halinde padişaha sunmuştur.


134 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page