top of page

Nazi Almanyası ve Adolf Hitler

Yazımıza öncelikle "nazi" kelimesinin ifade ettiği anlam ile giriş yapacak olursak; nazi kelimesi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin ideolojisini benimseyen kişi ya da kurumlara verilen genel adı ifade eder. 'NSDAP' Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ise Almanca adıdır. Nazi kelimesi, köken olarak National ve Socialism kelimelerinden meydana gelmektedir. Nasyonal Sosyalist Partinin başkanı ve 3. Reich'ın diktatörü Adolf Hitler, Nazi Almanyası denildiğinde akla gelen ilk isimdir. Birinci Dünya Savaşı sonucunda Almanya'nın yenilgisini kabullenemeyen siyasi gruplar, milliyetçi ve otoriter bir yönetimin beklentisi içerisindeydi. Bu beklenti 1933'te nasyonal sosyalistlerin iktidara gelmesiyle karşılandı ve Üçüncü Reich ilan edildi.

8-9 Kasım 1923' te Adolf Hitler ve Nazi Partisi, Bavyera hükümetini devirip "ulusal devrim" başlatmak için bir koalisyon grubuna liderlik eder. Bu sözde Birahane Darbesi başarısız olur. Hitler ve diğerleri vatana ihanetten tutuklanır. Hitler, vatan hainliğinden suçlu bulunur ve beş yıl hapse mahkûm edilir, ancak sadece bir yıl hapis yatar. Hapisteyken Mein Kampf'ı (Kavgam) yazar. Bu utanç verici anı kitabı, Nazizm ve ırkçı ideolojisinin önemli bileşenlerini büyük ölçüde ortaya koyar. Hitler, Almanya başkanlığı için yapılan iki turlu bir seçimi yaşı ilerlemiş muvazzaf General Paul von Hindenburg karşısında kaybetmesinin sonrasında Nazi Partisi, Adolf Hitler'in şansölye olarak atanmasıyla zaman içerisinde iktidara gelmiştir. Hitler Üçüncü Reich'ın bin yıl süreceğini ilan etmişti ve nasyonal sosyalist propaganda, “Tausendjähriges Reich” (Bin Yıllık İmparatorluk) kavramını ortaya çıkarmıştı. Alman parlamento binası Reichstag'ın kimliği bilinmeyen kundakçılar tarafından yakılmasının ardından Alman parlamentosu, genellikle Hukuka Aykırılığı Meşrulaştıran Yasa (Ermächtigungsgesetz) olarak bilinen, Ulusun ve Reich'ın Sorunlarını Düzeltme Yasası'nı geçirir. Bu yasa, Hitler'e şansölye olarak parlamentonun onayını almadan kanun çıkarıp imzalayarak yasalaştırma yetkisi verir. Kanun, Almanya'da Hitler liderliğinde etkili bir diktatörlük oluşturur. Ardından Alman Komünist Partisi’nin çok sayıda milletvekili ve yöneticisi tutuklanmıştır. Bu baskı koşullarında yapılan seçimde Hitler, 5 Mart 1933’te oyların yüzde 44’ünü almış, Nazi çoğunluklu parlamento ona aynı yıl 23 Mart’ta ülkeyi kararnameyle yönetme yetkisi vermiştir. Böylece yasama ve yargıyı devre dışı bırakma yolunda gidilmiştir. Führer, aynı yıl 28 Mart’ta Yahudilere yönelik boykot çağrısında bulunur.

Adolf Hitler ve Nazi ideolojisi ırksal "saflık" ve Ari "üstün ırkı" olarak adlandırdığı "Alman ırkının" üstünlüğü savunur. Bu doğrultuda iktidara gelmelerinin ardından yahudi ırkını yok etmek için sayısız eylemlerde bulunmuşlardır. Uluslararası alandan olumsuz bir izlenim oluşturmak istemedikleri için gizli tutulmakla beraber yahudi, çingene ve toplum içerisinde dışlanmış kişilerin kitlesel biçimde öldürülmesi üzerine emir verilmiştir. Bu doğrultuda Hitler'in en başından beri destekçisi olan naziler arasında yer alan bazı kişiler bu ölümlerin gerçekleşmesi için pek çok farklı sistem geliştirmiş ve insanları en acımasız yöntemler ile öldürmüşlerdir. Bu ölümler tarihe Holokost ismi ile kazınan bir soykırımdır. Bazı kişileri ise tıp alanında deneyler yapmak için kullanmışlardır. Bütünüyle acımasızlık ve canilik barındıran bu tutumların içeriklerini; toplama kampları, gaz odaları gibi yerleri ve yapılan insanlık dışı deneyleri bir diğer yazımızda inceleyeceğiz. Hitler Polonya'ya askerî müdahalede bulunmasını takiben ilerleyen süreçte Birleşik Krallık ve Fransa da Almanya'ya savaş ilan etti, böylece II. Dünya Savaşı fiilen başlamış oldu. Almanya Polonya'yı ele geçirdikten sonra askeri güç ve yığınağını batıya kaydırmıştır. İlerleyen süreçte kanlı mücadelelerin ardından Alman Ordusu Müttefik ordusunu Alsas-Loren ve Belçika sınırlarında durdurabildi. Belli başlı Ardennes gibi karşı taarruzlarda bulunabilse de tam anlamıyla bir yenilgi aldı ve Almanya'nın insan ve kaynak gücü tükendi. Müttefikler yavaş yavaş Almanya'yı batıdan işgal etmeye başladı.1945 baharında ise Sovyet Birlikleri Polonya’yı ele geçirerek Pomeranya'da ilerlemeye devam etti. 16 Nisan’da başlayan Berlin muharebesinde Mihver orduları ve Kızıl ordu arasındaki çatışma sonuçlandığında 2 Mayıs’ta Reichstag’da Sovyet bayrağı dalgalanıyordu. Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan bu savaşta iki milyonu aşkın can kaybı yaşandı. Alman askerlerinin yenilgisinden sonra Nazi Almanya’sı kayıtsız şartsız teslim oldu. Adolf Hitler ise yenilginin ardından intihar ederek yaşamını sonlandırırken nazilerin bir kısmı kaçmış, bir kısmı kendini ölü göstermiş, bir kısmı ise yaşamını sonlandırmıştır. Almanya'nın tümü Müttefiklerce işgal edildi ve Amerikan, İngiliz, Sovyet ve Fransız güçlerinden müteşekkil Müttefik Tetkik Yönetimi, 1945'ten 1949'a değin ülkeyi idare etti. Konuyla alakalı daha detaylı bilgiye "buradan" ulaşabilirsiniz. Belgesel ile bilgilerinizi genişletmek ve desteklemek isterseniz "National Geographic" sitesini ziyaret edebilirsiniz.

479 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page