top of page

İslam Felsefesi Nedir ?

Güncelleme tarihi: 23 Oca 2021

İslam felsefesi, Müslüman düşünürler tarafından ''kainat, yaratıcı, var oluş, düşünce, ruh'' gibi konuların ele alındığı felsefeye verilen genel addır. İlk Müslüman filozoflar, 8. yüzyılda ortaya çıkmış ve sadece İslam dünyasını değil Avrupa’yı da etkilemiştir.

İslam Felsefesi Nedir?


İslam felsefesinin temelinde, evrendeki her şeyin bir anlamı ve amacı olduğu görüşü vardır. Filozoflara göre, bu dünya Allah'ın sıfatları ve cemalinin zuhur ettiği bir yerdir. Ancak sonunda yok olacağı için varlığı ve yokluğu eşittir.

Yeni Platonculuk üzerine inşa edilmiş olan İslam Felsefesi İlk Çağ ve Orta Çağ'da Avrupalı birçok filozofu etkilemiştir. 16. yüzyıla kadar etkinliğini sürdüren Müslüman filozoflar, doğa, bilgi, akıl, ruh ve varlık felsefesi gibi farklı konularda birçok eser kaleme almıştır.


İslam Felsefesi Temel Kavramları


Alem-i İmkan - Bu kavrama göre dünya, evren, insanlar, hayvanlar ve diğer tüm cisimler ''mümkün varlıklardır.'' Alem*i İmkan da mümkün varlıkların yoktan var edildiği ve kısa bir süreliğine yaşayacağı üç boyutlu yerin adıdır.


Zorunlu Varlık - İslam felsefesinde Allah'ı tanımlarken kullanılan ifadelerden biridir. Hiçbir şeyin yoktan var edilmeyeceğini düşünen filozoflar, yaratılmış olan her şeyin bir amacı ve nedeni olduğu gibi yaratıcısı olduğu görüşünü savunur. Bu görüşe göre İnsan - Mümkün Varlık olduğu için her şeyin yaratıcısı olan Allah da Zorunlu Varlıktır.


Müstefad Akıl - Kazanılmış Akıl anlamına gelen bu kavram Farabi'nin felsefesinde önemli bir yer tutar. Filozofa göre kainatın yaratıcısı İlk Akıl'dır. İlk Aklı, anlayabilmek için sonradan kazanılmış olan Müstefad Akıl’a ihtiyaç vardır.


Cevher-i Azhar - Yaratılmış olan bütün mahlukların ilkini tanımlamak için kullanılan felsefi bir terimdir. Cevher-i Azhar'ın çıktığı yere ise Ketm-i Adem denir. ''Ketm'' kelimesinin anlamı gizlenmiş, saklı tutulmuş demektir. Bu iki kavram, Batı felsefesindeki ''PrimaMateria'' teriminin karşılığıdır. İlk Madde / İlk Cisim anlamına gelen PrimaMateria, İslam filozoflarının düşüncelerinden etkilenilerek oluşturulmuş bir kavramdır


İslam Felsefesi ve Temsilcileri


Muhyiddin İbni Arabi - 26 Temmuz 1165 tarihinde İspanya'da doğdu. ''Ayan-ı Sabite'' ve ''Heba'' gibi kavramları ortaya atan ilk filozof İbni Arabi oldu. En önemli eserleri: Endülüs Sufileri - Fütuhatt-I Mekkiye - Özün Özü - İcazü'l Beyan - Harflerin İlmi


Ahmed El-Gazzali - Fıkıh, kelam ve felsefe gibi farklı alanlarda onlarca eser yazdı. En çok okunan kitaplarından bazıları şunlardır - Kimyayı Saadet - Ey Oğul - Uzletin Edepleri


İbn-i Sina - Felsefe dışında astronomiyle de ilgilenen ve mesleği doktorluk olan İbn-i Sina, Yeni Platonculuk akımına getirdiği yeniliklerle birçok düşünürü etkiledi. En önemli eserleri: Felsefe Risalesi - Ariflerin Makamları


İslam felsefesinin diğer temsilcileri arasında İbniHeysem, İbni Haldun, Molla Sadra ve Sadreddin Konevi yer alıyor.
 

209 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page