top of page

Aristo kimdir ? Eserleri nelerdir ?

Aristotehes MÖ 322 yılı ile MÖ 384 yılı arasında yaşamış ünlü bir filozof olarak bilinmektedir. Ancak devlet adamı, siyasetçi, matematikçi, fizikçi ve sosyolog gibi birçok kimliğide bulunmaktadır. Bugün sizler için Aristo'yu sadece filozof görüşleri ve hayata düşünür olarak bakışıyıyla değil tüm kimlikleriyle ele alacağız.


ARİSTOTELES


Kendisi tıp hekimi bir babaya sahiptir. Buna ek olarak düşünür yapısı onun tıp ile erken yaşlarda ilgilenmesine sebep olmuştur. Babasının Aristo'yu eğitmesi ona yaşının çok üstünde tıp bilgileri katmış ve kendisini bu konuda geliştirmesi için büyük bir fırsat sunmuştur.

Eğitim için gittiği Atina'da Platon'un öğrencisi olacak ve çalışmalara katılacaktır. Bilim antik düşünce yapısı sitstemini ele alan ve günümüze kadar İsim babalığı yapmış olan Aristo, Platon'un kurduğu okuldan eğitimini tamamlamıştır. Platon'un ölümü sonrasında eğitim aldığı bu okulda hocalık yapmıştır.

Aristoteles’ in bilim adına kendi düşünce ve fikirleri vardır. Fakat hocasının izinden gittiğini birçok çalışmalarında ve bir konu hakkındaki yorumlarında görmek mümkündür. Bazı koşullarda hocasının düşüncelerini yansıttığını ve bilim adına bu izleri takip ettiğini söylemek mümkündür.


Aristo hakkında kısa bilgiler:


  1. - Eflatundan'da etkilene Aristoteles kendine özgü görüşleri de mevcuttu. Uzun süre ders vererek yaşamını geçirdi. Genellikle yürüyerek ders anlatırdı bundan dolayı felsefe görüşü yürüyen olarak adlandırırdı

  2. - Eserleri genellikle diyaloglardan ve karşılıklı konuşmalardan oluşan tarzı benimsemiştir.

  3. - Aristo gerçeklerin peşinden gitmiş bu yolda devam ederken varlığın sadece elimizde tutup gözümüzle gördüğümüz kadar olduğunu iddia etmiştir.

  4. - Dünya yaşamının sonsuz olduğunu düşünen Aristo'nun bu görüşü günümüz bilim adamları tarafından yersiz bir ispat olduğu görüşü savunmuşlardır.

  5. - Mantık konusunda hocası sayılan Eflatun'un izinden gitmiştir. Aristo mantığı nesnelerde aramıştır. Eflatun ise mantığın idealarda saklı olduğuna inanmıştır.

  6. - Aristoteles'in mantık çalışmaları sonucunda Formal Mantık kavramı ortaya çıkmıştır. iyi bir insan olmak için ahlakı yeterli görmüştür. Artistoteles yaşadığı dönemde kitap basmak için zaman bulamadığı için ölümü sonrasında yazıları eser haline getirilmiştir.

  7. - Hem Hıristiyan Skolastik felsefesi hem de Ortaçağ İslam felsefesi için çerçeve ve araç olan felsefi ve bilimsel bir sistemin oluşturucusudur. Rönesans’ın, Reformasyonun ve Aydınlanmanın entelektüel devrimlerinden sonra bile, Aristo kavramları Batı’nın düşünce sisteminde sağlam bir yer edinmiştir.

  8. - Aristo’nun entelektüel yelpazesi, biyoloji, botanik, zooloji, kimya, etik, tarih, mantık, metafizik, retorik, zihin felsefesi, bilim felsefesi, fizik, şiir, siyaset teorisi, psikoloji gibi bilimlerin ve sanatın çoğunu kapsayan çok geniş bir yelpazeydi.


Çocukluğu ve Gençlik Yılları

Aristo (Aristoteles), Yunanistan’ın kuzeyinde, Makedonya’nın Chalcidic yarımadasında küçük bir kasaba olan Stagiros (daha sonra Stagira) ‘da doğdu. Babası Nicomachus, önemli sosyal bağlantıları olan tanınmış bir doktordu. Aristo’nun bilime olan ilgisi elbette babasının çalışmalarından kaynaklanıyordu, ancak Aristo özellikle tıp bilimi ile ilgilenmedi. Çocukluğu ve ilk yılları ile ilgili yaşantısı çok net değildir. Babasının Makedonya kralı ve Büyük İskender’in dedesi olan Amyntas II’ye doktor olarak hizmet ettiği biliniyor bu nedenle Aristo’nun çocukluğunun bir kısmının burada geçtiği söylenebilir.

Babasının 367 yılında ölümünden sonra, Aristo, Platon Akademisi’ne katıldığı Atina’ya göç etti. On yedi yaşındayken Platon’un filozofların eğitimi için kurduğu okul olan Akademiye (M.Ö. yaklaşık 428-434) katıldı. Platon Akademisi’nde Plato’nun öğrencisi ve meslektaşı olarak 20 yıl kaldı. Platon’a olan saygısı ve hayranlığı her zaman müthiş olsa da, sonuçta ilişkilerinde bir kopuşa neden olan farklılıklar ortaya çıktı. Platon’un ölümü üzerine Aristo, Assos’u (Assos, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin yaklaşık 17 km. güneyindeki Behramkale Köyü’nde yer alan bir antik kent.) terk etti. Bir filozof olan arkadaşı Xenocrates (M.Ö. 396 – M.Ö. 314) ile birlikte Atarneus’a yerleşti. Buraya, daha önce yerleşmiş olan Platoncuların (Platon’un takipçileri) arasına katıldı. Atarneus hükümdarı Hermias’ın yeğeni Pythias ile evlendi.

M.Ö. 342’de Aristo Philip tarafından yönetilen Makedonya’ya geri döndü. Orada Büyük İskender olarak bilinen ve bütün Pers İmparatorluğu’nun efendisi olacak olan Alexander’a öğretmen oldu. Aristo’nun elinde yetişen Büyük İskender’in eğitiminin içeriği ile ilgili çok az bilgi vardır, ancak Aristo’nun genç Alexander’a ne gibi siyasi tavsiyelerde bulunduğunu bilmek oldukça ilginç olurdu. Ne yazık ki o dönemden geriye pek fazla birşey kalmamıştır. Büyük İskendere verdiği tavsiyelerin tek göstergesi, filozofun İskender’e Rumların lideri olması gerektiğini, ancak tavsiyesini dinlemeyip barbarların (yabancıların) efendisi olduğunu söyleyen bir mektubun bir parçasında bulunmuştur.


Aristoteles'in Eserleri

1. Retorik

2. Poetika

3. Yorum Üzerine

4. Birinci Çözümlemeler

5. İkinci Çözümlemeler

6. Yerlemler

7. Sofistiklerin çoğalması sonu çürükler

8. Kosmos Üzerine

9. Fizik

10. Gökyüzü Üzerine

11. Gök Cisimleri Üzerine

12. Can Üzerine

13. Kısa Doğa Yazıları

14. Duyular Üzerine

15. Anı ve Anımsama Üzerine

16. Uyku ve Uyanma Üzerine

17. Rüyalar Üzerine

18. Uykuda Kehanet Üzerine

19. Uzun ve Kısayaşamlılık Üzerine

20. Gençlik ve İleri Yaş Üzerine

21. Nefes Üzerine

22. Hayvanların Tarihi Üzerine

23. Hayvanların Kısımları Üzerine

24. Hayvanların Hareketi Üzerine

25. Hayvanların Gelişimi Üzerine

26. Hayvanların Oluşumu Üzerine

27. İkincil Yazılar

28. Renkler Üzerine

29. Duyulan Şeyler

30. Fizyognomikler

31. Bitkiler Üzerine

32. Duyulduk Harikulâde Şeyler

33. Mekanik

34. Görünmez Çizgiler Üzerine

35. Rüzgârların Yerleri ve Adları

36. Melissos, Ksenofanes ve Gorgias Üzerine

37. Sorunlar

38. Doğa Cetveli

39. Doğa Yazılarından Sonra Gelenler

40. Ekonomikler

41. Magna Moralia

42. Nicomakos'a Etik

43. Atinalıların Yasası

44. Eudemos'a Etik

45. Erdemler ve Erdemsizlikler Üzerine

46. Politika

47. İskender'e Retorik

48. Organon

49. Yüklemler


584 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page