top of page

Ahmet Paşa Antlaşması Nedir?

Ahmet Paşa Antlaşması Önemi

Safeviler kaybettiği topraklar üzerine Afşarlardan yardım istedi ve böylelikle topraklarının bir kısmını geri almayı başardı. Bu sırada Patrona Halil İsyanı sonucunda 1730 tarihinde tahta 3. Ahmet yerine 1. Mahmut geçti.

Daha sonra yapılan savaşlar ile Hamedan ve Tebriz geri alındı ve Safeviler barış istedi. Bu antlaşma ile şah ve yönetimi değişmiştir. Yeni seçilen ve tahta geçen şah bu antlaşmayı tanımadığını belirtmiştir. Ayrıca doğu sınırı da yeniden düzenlenmiştir.


Ahmet Paşa Antlaşması Maddeleri

1.Dağıstan, Tiflis ve Genci Osmanlı Devleti’nde kalacak.

2.Kirmaşah, Hamedan ve Tebriz Safevilere bırakılacak.

3.Aras ırmağı Kuzey’de iki ülke arasındaki sınır olarak belirlenmiştir.

4.Güney bölgesinde sınır olan Kasr-ı Şirin

değişmemiştir.


10 Ocak 1732 tarihinde imzalanan antlaşma, Safevileri memnun etmemiştir. Bunun üzerine Safevi şahı tahttan indirilmiştir. Şah Tahmasb’ın yerine Nadir Şah’ın oğlu Abbas tahta çıkmıştır. Ayrıca bu antlaşma ile Osmanlı Sadrazamı da değişmiştir. Yapılan değişikliklere rağmen iki tarafta tatmin olmamış ve yapılan barış uzun sürmemiştir. Çatışmalar 1746 yılına kadar devam etmiştir.

140 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page